Samen staat stil bij Coronaperiode

In de week van 16 tot 20 mei staan we bij Samen stil bij Corona. Ondanks dat we inmiddels de meeste vrijheden terug hebben gekregen, heeft de afgelopen tijd veel impact gehad op iedereen. Voor sommigen betekent dit verdriet en rouw. Voor anderen eenzaamheid en zorgen. Deze periode zullen we nooit meer vergeten. Naast alle moeilijke emoties heeft de Coronaperiode ons ook positieve inzichten gegeven. We hebben in sneltreinvaart het online overleggen geïmplementeerd en hebben nog meer oog gekregen voor de positieve impact van bijvoorbeeld rust op met name de PG- afdelingen. Ook onderling ervaarden we dat er meer saamhorigheid was, door de beperkende maatregelen waren teams meer op elkaar aangewezen en sleepten we elkaar zonodig ook er doorheen. Door middel van een gedenkteken op alle locaties van Samen willen we een blijvende plek creëren waar bewoners, cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers en alle andere betrokkenen kunnen stilstaan bij de impact van Corona. Op de locaties met langdurige zorg planten we een fruitboom, hierbij komt een gedenkbordje. De boom wordt al eerder geplant. Het bordje komt er dan op een later moment bij. Deze boom zal het levende symbool zijn van steun, kracht en vernieuwing, zoals dit in het leven ook gebeurt. Een herdenkingsgedicht gemaakt door Judith van Lierop (dichteres uit Anna Paulowna) zal op het gedenkbordje te zien zijn. De bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers ontvangen tevens een kaart met dit gedicht. Ook zal er voor bewoners met dementie op locatie een gedenkhoekje worden ingericht. Wij hopen dat deze herinnering een bijdrage zal leveren aan het verwerken van de ingrijpende gebeurtenissen in de Coronaperiode.