Wat speelt er
binnen Samen

Vrijwilligerswerk bij Samen

Binnen Samen werken we met verschillende clusters en productlijnen. Eén van de productlijnen is de productlijn WSD, dit staat voor Welzijn Services en Diensten. Hieronder valt alles wat met welzijn van de cliënten te maken heeft. Zo ook de werving en aansturing van vrijwilligers die een heel belangrijke rol vervullen in het welzijn van onze cliënten. Tom Ploeg, clustermanager Hollands Kroon en verantwoordelijk voor de productlijn WSD legt uit welke beweging we de komende jaren voor ogen hebben kijkend naar vrijwilligerswerk binnen Samen: “We zijn met Samen onderdeel van de lokale gemeenschap, vrijwilligerswerk is hier een belangrijk onderdeel van. Samenwerken met vrijwilligers is al erg belangrijk, maar wordt ook steeds belangrijker. Door de inzet van vrijwilligers kunnen we onze cliënten net dat beetje meer bieden wat ten goede komt aan hun welzijn. Nog meer dan nu willen we ook de aansluiting met de vrijwilliger zelf opzoeken. We willen met nieuwe en huidige vrijwilligers in gesprek blijven over wat het beste bij hun hen past en hoe zij zich bij Samen zouden willen ontplooien en ontwikkelen. Waar kunnen zij hun ei in kwijt moet niet alleen bij de intake onderdeel van gesprek zijn, maar ook in de gesprekken de jaren daarna. Het is een maatschappelijke ontwikkeling dat het steeds lastiger wordt om, met name jonge mensen, aan je organisatie te binden. We zien dat de leeftijd van de gemiddelde vrijwilliger toeneemt, hetgeen ons op de lange termijn voor een uitdaging stelt. Het soms nog wat ouderwetse imago van vrijwilligerswerk in de ouderenzorg past niet bij de realiteit. Het is een ontzettend diverse en uitdagende doelgroep om mee te werken, dat ziet lang niet iedereen! Door goed aan te sluiten bij de behoefte van de vrijwilliger en vanuit daar te zoeken naar een goede match willen we vrijwilligerswerk bij Samen aantrekkelijk maken en houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijwilligers op onze Kleinschalig Wonen (KSW) locaties. Soms geven ze bewoners in de huiskamer wat meer één-op-één aandacht door een spelletje te spelen, even met de duo-fiets te fietsen of samen met ze een boodschap te halen. Op andere momenten ondersteunen ze met het bereiden van de maaltijd. Je bent dan echt een toevoeging aan het team.

Beleefplekken Magnushof

De corona situatie gooit momenteel helaas roet in het eten. De corona teststraat die Samen voor haar eigen medewerkers is gestart, vindt plaats in de Verbinding te Magnushof. Dit is te dicht bij de andere beleefplekken gelegen, vandaar dat deze momenteel niet gebruikt kunnen worden.

Het ontstaan van beleefplekken

In de visie op Wonen en Welzijn staat de ‘’eigenheid van de bewoner’’, verhoging van het niveau van activiteit producten en Magnushof als expertisecentrum voor complexe dementiezorg benoemd. Gerelateerd aan de visie zijn het team Zorg & Welzijn, de adviseur gedragsproblematiek, een aantal van de Samen assistenten van de Langdurige zorg-afdelingen én een aantal van de vrijwilligers van locatie Magnushof opgeleid in de Brein Omgeving Methodiek (DE BOM) door het Brein Collectief. In deze methodiek wordt uitgegaan van een hersenbeschadiging waardoor mensen met dementie hun omgeving niet meer begrijpen. De visie is dat wanneer mensen met dementie hun omgeving als gunstig ervaren, zij zich veiliger voelen en minder onbegrepen gedrag vertonen. Met deze theoretische bagage is het team van Dagbesteding Magnushof aan de slag gegaan om voor elke bewoner een programma te maken. In aansluiting daarop is een activiteitengebied gecreëerd met beleefplekken. Met name de thema’s geborgenheid, veiligheid en leefplezier komen hierbij nadrukkelijk aan de orde. Als overkoepelend thema is gekozen voor ‘’buiten naar binnen halen’’.

Ben jij al vrienden met de computer?

Veel van ons werk gaat via een computer of tablet. Wanneer je daar niet erg thuis in bent, kost dat extra moeite en/of tijd. Tijd en energie die je liever aan andere dingen besteedt. Toch ontkom je niet aan bepaalde programma’s. Je kunt nu zorgen dat je er handiger in wordt! Dat levert jou niet alleen tijd, maar ook meer werkplezier en een goed gevoel op. Als je vrienden wilt worden met de computer, maar je bent hier (nog) niet handig in, geef je dan op voor het project Digivaardig.

Dit levert het je op:

  • Je wordt begeleid door een eigen digicoach. Dit is een collega die je stap voor stap door de programma’s kan leiden en een antwoord heeft op je vragen.
  • Hoe vaker je iets doet, hoe makkelijker het wordt. Samen zet je de eerste stappen.
  • Je komt er achter dat jij meer kunt dan je denkt.
  • Je hoeft je collega’s niet meer om hulp te vragen, maar gaat zelf aan de slag.
  • Je bent minder bang een fout te maken.
  • Je hebt meer tijd en rust om te doen wat je het liefste doet.

Neem contact op met Trudy Blom via de mail van de Samen Academie: samenacademie@woonzorggroepsamen.nl of bel 088 619 4633. Word jij ook een ware DIVA (DIgi Vaardig)?

INKT project

Ken jij het INKT project al? Een belangrijk project binnen onze thuiszorg, waarin de samenwerking tussen de huisarts en de wijkverpleegkundige centraal staat. We hebben hierover een speciale vlog gemaakt.

Het doel van het INKT project is dat, door de nauwere samenwerking tussen de huisarts en de wijkverpleegkundige, de oudere bewoner een hogere kwaliteit van zorg, efficiënte communicatie tussen zorgverleners en een zorgaanbod op maat ervaart. Hierdoor kan men zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de eigen omgeving blijven wonen. Wil jij weten hoe dit werkt en wat dit voor Samen betekent? Kijk hier voor onze vlog.