Kom jij ook bij de VAR?

Heb jij al gehoord van de VAR? Nee dat heeft niets met voetbal te maken! De VAR is de Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad. We zijn er namens jou en al je verzorgende en verpleegkundige collega’s!

We houden zicht op alle projecten die raakvlakken hebben met het verzorgende en verpleegkundige werkveld en geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies hierover.

Daarnaast houden we ons bezig met de ontwikkelingen binnen zorg Nederland en dan specifiek binnen Samen. Zo kunnen wij bijdragen aan een goed werkklimaat voor alle zorgmedewerkers en kunnen we bijdragen aan het opzetten van nog betere zorg voor onze cliënten.

Gespreksleiders Moreel Beraad…. geslaagd!

Op maandag 14 september ontvingen de deelnemers van de cursus ‘Gespreksleider Moreel Beraad’, die werd gegeven door Jos Timmerman, hun certificaat.

Verpleegkundig Specialisten & Physician Assistants van Samen

Het zal jullie niet geheel ontgaan zijn dat er bij de medische dienst van Samen, de laatste twee jaar een nauwe samenwerking is gerealiseerd met verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA). De VS/PA ondersteunt de specialist ouderengeneeskunde (SO) of neemt als zelfstandig behandelaar met zelfstandige bevoegdheid de behandeling over. De behandeling omvat zowel geneeskundige als verpleegkundige interventies.

Zonnepanelen voor De Bron

Om Samen verder te verduurzamen en stappen te nemen om te voldoen aan de klimaatdoelstelling zijn er in oktober voor locatie De Bron 340 zonnepanelen geplaatst.