Nieuws

Nieuwe Centrale Cliëntenraad

Aan het begin van dit jaar is er een nieuwe Centrale Cliëntenraad (CCR) samengesteld. Door de nieuwe wet op de medezeggenschap uit 2018 zijn de huidige veranderingen in de ouderenzorg daarin aangepast. Actief signaleren, adviseren en verbinden blijven de rollen van de centrale cliëntenraad, maar nu vanuit een externe positie en niet meer vanuit de afvaardiging van de lokale cliëntenraden.

Jubilarissen

In het vierde kwartaal waren er weer een aantal medewerkers 12,5, 25 of 40 jaar in dienst. Gefeliciteerd allemaal.

Bemiddelingsbureau
Zorg en Wonen

Na een aantal jaren gewerkt te hebben onder de naam Klantenservice is nu het moment dat de consulenten een meer passende naam gaan voeren, Bemiddelingsbureau Zorg en Wonen.


Zoals de naam aangeeft, zijn de consulenten bereikbaar voor alle vragen rondom zorg en wonen in onze locaties; dat wil zeggen wachtlijstbeheer en het regelen van overbruggingszorg. Bemiddelingsbureau Zorg en Wonen is vanaf 20 mei te bereiken op 088 619 4100.

Enthousiaste groep vrijwilligers voor bloemschikken in De Bron!

Liesbeth Ranzijn is één van de vele vrijwilligers van De Bron. “We zijn ruim een jaar geleden begonnen met het bloemschikken, dit doe ik samen met Marina Zuidema en Tiny Machtel en onder leiding van Carolien Slijkerman. Per keer hebben we samen met twaalf bewoners hier veel plezier in. Wij nemen het benodigde groen uit eigen tuin mee en Carolien koopt bij Henk Bakker mooie bloemen. Soms nemen de mensen eigen potjes of schaaltjes mee die wij vullen met oase. De deelnemers zijn altijd weer blij verrast met de resultaten en wij ook. Het is dankbaar werk en ieder gaat blij weer huiswaarts.”


Carolien voegt aan: “Het bloemschikken kunnen we financieren vanuit Waardigheid en Trots. Het is erg fijn om dit samen met deze enthousiaste groep vrijwilligers neer te kunnen zetten voor onze bewoners!”